جسارت

سلام به همه.

خیلی وقت بود که دوست داشتم تو حزه ای غیر تخصصی مثل نمایشنامه کار کنم این هم میشه یکی از تاتی تاتی های اول نمایشنامه نویسی من به شمار میره. کار سه تا پرسوناژ داره و هنوز اسمی براش انتخاب نکردم.

راستی نظر فراموش نشه.

 

 

 

 

 

((صحنه اول))

 

 

(صحنه تاریک است صدای سوختن آتش به گوش میرسد)

مرد 1:همه چیز همین طوری شروع میشه دیگه؟

مرد 2: همه چیز دوست من.

1:درست مثل زندگی؟

2:دقیقا .

1:کتابها کجا میرن؟

2:همون جاییکه باید باشن.

1:درست مثل زندگی.

2:از خاک به خاک از خاکستر به خاکستر.

1:مثل مراسم تدفین میمونه!

2: مراسم تدفین؟ چه تعبیر قشنگی!
1:زندگیمون پره از این تعابیر قشنگ درسته؟

2:بدون شک دوست من . بدون شک.

1: مراسم تدفین . جاییکه باید باشه جاییکه زندگی تکرار میشه .

2:چای؟

1: بله لطفا!
2: خوبیش اینه که اینو نگه داشتی.

1: من اونقدر ها هم مرتاض نیستم، تو باید بدونی.

2:هیچ کس اونقدر ها مرتاض نیست ،همه برای خودشون چیزی رو نگه میدارن.

1:همه؟

2:بدون استثسنا.

1: و ما چی؟

2: شاید همین آتیش.

(صحنه روشن میشود ، نور موضعی در وسط صحنه قرار دارد دو مرد در کنار آتش کوچکی نشسته اند و چای مینوشند.)

1:البته ، همین آتیش.

2: که خودش خیلیه.

1: بدون شک، فکر میکنی چند نفر دنبال خاموش کردنش باشن؟

2: خیلی ها رو میشناسم، نام ببرم؟

1:نه اصلا.

2: و یه پاکت سیگار ؟؟؟
1:حتما چرا که نه؟

(مرد 1 پاکت سیگار را بر میدارد وسیگار از آن بیرون میکشد و با آتش میان صحنه روشنش میکند)

2:لذت بخشه؟

1:چی؟ حلقه های دود.

2: اینجا.

1:سوالی رو نپرس که جوابش رو میدونی.

2: و همه اون کسایی که منتظرتن؟

1: که چکار کنم؟ بذارم همین هم ازم بگیرن؟(به آتش اشاره میکند)

2:یا اینکه بذاری بزرگ ترش کنن!
1: اوه خدای من تو دیگه شعار نده، اصلا تو طرف کی هستی؟

2: طرف تو و البته بیشتر طرف قلبت.

1پس باید اینجا باشی(به قلبش اشاره میکند)نه اینجا(به اطراف)

2: من با توام ،و هر جاکه تو هستی من هم هستم ولی باید اعتراف کنم همیشه از همراهیت لذت نمیبرم.

1:اوه ، متاسفم که نا امیدت کردم(پکی به سیگارش میزند)

2: نظرت در باره یکم شعر چیه؟

1: نه، باید دوباره نا امیدت کنم میدونی که این قسمت از زندگیه من خیلی وقته که رفته.

(صدای پا شنیده میشود و چند لحضه بعد زنی وارد صحنه میشود)

زن: خدا رو شکر. خدا رو شکر، پس شما اینجایید؟

1:میتونم کمکتون کنم؟

3:البته ،البته که میتونید.

1:خوب؟

3:میدونید من چقدر دنبالتون گشتم؟ شما باعث همه چیز هایی هستید که دارم.

1: پس متاسفم چون داشته های من خودم خودم رو نجات ندادن خانوم عزیز .حالا چه چیز هایی رو از من دارید؟

3:خوب ،خوب خیلی چیزا ببینید (کتابی را باز میکند و به مرد 1 نشان میدهد) اینجا(از روی کتاب می خواند"هر روز صبح دو یابوی سیاه لاغر یابو های تب لازمی که سرفه های عمیق خشک میکنندو دست های خشکیده آنها منتهی به سم شده ،مثل اینکه مطابق یک قانون وحشی دستهای آنها را بریده و در روغن داغ فرو بده اند") یا اینجا( کتاب را ورق میزند"مسافر تنها! با آتش حقیرت در سایه سار بید چشم انتظار کدام سپیده دمی؟ " یا مثلا اینجا(کتاب را دوباره ورق میزند"شما سر سوزنی به گل من نمیمانیدو هنوز هیچی نیستید نه کسی شما را اهلی کرده نه شما کسی را .درست همان طور هستید که روباه من بود:روباهی بود مثل صد هزار تا روباه دیگر. او را دوست خودم کردم و حالا در همه عالم تک است"و اینجا(کتاب را با عجله ورق میزند"می توان ساعات طولانی/با نگاه مردگان، ثابت/خیره شد در دود یک سیگار/ خیره شد در شکل یک فنجان/ در گلی بیرنگ،بر قالی/در خطی موهوم بر دیوار،/میتوان با پنجه های خشک / پرده را یک سو کشید و دید /در میان کوچه باران تند میبارید/ کودکی با بادبادک های رنگینش/ایستاده زیر یک طاقی/گاری فرسوده میدان خالی را / با شتابی پر هیاهو ترک میگوید"

(مرد 1 چای میریزد و مینوشد و به دقت گوش میکند و سر تکان میدهد)

2:خاطره های شیرینیند.

1:شیرین؟ من که شیرینییی احساس نمیکنم!
3:بعد از این که شما رفتین همه خلاء نبودتونو حس کردن تاریکی همه جا روگرفت ،میدونید من چقدر دنبالتون گشتم؟

1: و حالا که پیدام کردی چه انتظاری داری؟

3: که با من بیاید.

1:به کجا؟

3:به جاییکه بهش تعلق دارید جاییکه دوستون دارند!!!
1:(به شدت میخندد)دوسم دارن؟؟؟ دوسم دارن؟؟؟؟ با من شوخی نکن خانوم عزیز.

(مرد 1 بلند میشود و به جلوی صحنه می آید نور صحنه کاملا روشن میشود)

1:آب را گل نکنیم :در فرو دست انگار کفتری می خورد آب./یا که در بیشه دور ،سیره ای پر میشوید. /یادر آبادی ،کوزه ای پر میگردد.

2:ولی همه چیز اینطور نبود.(نور کمتر میشود)

1: اصلا ، من سعی کردم . من زجر کشیدم . من فریاد زدم:ما میان پریشانی تلفظ درها/برای خوردن سیب / چقدر تنها ماندیم.

2:و ...

1:سلامت را نمیخواهند پاسخ گفت/ سر ها در گریبان است/کسی سر بر نیارد کرد پاسخ گفتن و دیدار یاران را. / نگه جزپیش پا را دید ،نتواند/ که ره تاریک و لغزان است.

1:(در جلوی صحنه مینشیند)و من لغزیدم

2:تو خسته شدی.

1:زمستون بود،دیگه نای راه رفتن نداشتم مونده بودم. اونقدر جون کندم تا جون بدم به بی جونیه آدمها که جونم در اومد.

2:و موندی!
1:نه ، رفتم. رفتم به جاییکه هیچ کسی پیدام نکنه به جاییکه خودم باشم و خوت:صبح خواهد شد/ وبه این کاسه آب/آسمان هجرت خواهد کرد/باید امشب بروم.

3:ولی من پیدات کردم.غیر اینه که خودت خواستی که بیام.

1:شاید یه لحظه آرزو کردم ، ولی یه آرزوی خام بود یه رویا یه هوس. (روبه مرد 2)نمیشه یه آرزو رو پس گرفت؟

2:یه آرزو وقتی اسمش آرزو میشه که با تمام قلبت بخوایش . مگه تو نخواستیش؟ خواستی و شد. عادت کردی به نشد؟؟؟
1:عادت کردم. عادت کردم که بگم:خانه دوست کجاست؟

2:هان/ کجاست پایتخت قرن؟/ مابرای فتح می آییم/تا که هیچستانشان بگشاییم...

1:نشد ، (نور که حالا کاملا تاریک شده و به حالت اول به صورت نور موضعی ابتدایی در آمده مرد 1 به جای خود باز میگردد و مینشیند)

3: من آرزوی توام من همونم که میخواستی من بهت ایمان آوردم وحالا خودت به خودت ایمان نداری؟ .

مرد1:تو چی میدونی از ایمان؟

2:بیشتر از تو باهاش بیگانه نیست مطمئن باش.

1 :تو ، تو همیشه ساز مخالف میزنی .

3:من با امید اومدم ،امیدی که تو تو قلبم کاشتی.حالا این دونه درخت شده . قلبم دیگه بیش از این براش جا نداره . میمیره با درختی که کاشتی.

1:من اون درخت رو اول تو سینه خودم کاشتم اینجا(به قلبش اشاره میکند )خیلی وقته صدای تپیدنش رو نمیشنوم . خیلی وقته که مرده.آره من اول خودم خودم رو کشتم چه انتظاری داره از یه جسد از یه مرده متحرک. من چی رو میتونم روشن کنم همین آتیشی هم که برام مونده به اندازه ایه که خودمو گرم کنه خودمو به اندازه ای گرم کنه تا اونقدر زنده باشم که بتونم چند باره بمیرم. میفهمی؟؟؟؟

3:از بچگی از اونوقتی که تاریکی چشمام روز زد چشمم به نور همین کتابها روشن بود(کتاب را در دستش میگیرد و نوازش میکند)

هر وقت دلم میگرفت میرفتم و زیر سایه این نهال(به قلبش اشاره میکند)یه لحظه آرامش میگرفتم.زندگی برام رنگ گرفت بو گرفت به خاطر تو. حالا خودت داری همشو ازم میگیری. انصاف نیست . رحم نیست .

1:تو اینجا روشنایی میبینی ؟؟؟ اینجا همون جاییه که همه اون روشناییها همون نهال تو قلبت توش به وجود اومده حالا من موندمو روشناییه یه آتیش کوچیک به اندازه خودم چه انتظاری داری از من . وقتی خودمم نمیتونم به آرزوم به خواستم به همه دنیام جواب بدم حتی به تویی که همه عمر خواستمش . من مردم.

3:ولی ، ولی ، ولی من نمردم! این نهال که کاشتی حالا درخت شده خودم میکارمش و ازش هزاران هزار میوه میگیرم و همشو میکارم تو قلبهای هزاران هزار مثل خودم و تو بمون بمون و ببین که میشه که صبح دم نزدیک است آهای مردم آهای دنیا آهای ستاره ها:ستاره های عزیز / ستاره های مقوایی عزیز/ وقتی در جهان دروغ وزیدن میگیرد/ دیگر چگونه میتوان/ به سوره های رسولان سر شکسته ایمان آورد؟/ ما اجساد هزاران هزار ساله از کنار هم میرویم/ وخورشید/ بر تباهی اجسادمان قضاوت خواهد کرد.

(زن از کنار صحنه میرود در حالی که همین اشعار را زمزمه میکند نور فید میشود)

مرد 1:همه چیز همین طوری شروع میشه دیگه؟

مرد 2: همه چیز دوست من.

1:درست مثل زندگی؟

2:دقیقا .

1:کتابها کجا میرن؟

2:همون جاییکه باید باشن.

1:درست مثل زندگی.

2:از خاک به خاک از خاکستر به خاکستر.

1:مثل مراسم تدفین میمونه!

2: مراسم تدفین؟ چه تعبیر قشنگی!
1:زندگیمون پره از این تعابیر قشنگ درسته؟

2:بدون شک دوست من . بدون شک.

1: مراسم تدفین . جاییکه باید باشه.

2:چای؟

1: بله لطفا!
2: خوبیش اینه که اینو نگه داشتی.

1: من اونقدر ها هم مرتاض نیستم، تو باید بدونی.

2:هیچ کس اونقدر ها مرتاض نیست ،همه برای خودشون چیزی رو نگه میدارن.

1:همه؟

2:بدون استثسنا.

1: و ما چی؟

2: شاید همین آتیش.

 

((پایان))

 

 

 

 

 

 

/ 11 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نرگس

سلام از اونجا که حرف راست را باید از بچه شنید من هم میگم درست میشه!! آدم گاهی دوست داره به زندگی سیاه نگاه کنه و هی غر بزنه این که بازم نداره!!!!! راستی نمایشنامه هم یه جورای عین همین حس بود(البته اگه دعوام نمیکنی

با طعم لیمو

امان از این دل های همیشه گرفته ی ما! نه گهگاه گرفته ی ما! آرامش از برایت می طلبم[گل]

موسوی

سلام من زیاد از نمایشنامه سر در نمی آرم . ولی جالب بود . بازم بنویس. چند وقتی می شه داستان ازت نشنیدم. امیدوارم دوشنبه با یه داستان جدید بیای.[تعجب] اگر دوست داشتی به وبلاگ من سر بزن. تو وب خانم طالبی لینک شدم.

مریم

سلام میلاد جان کارت رو خوندم مثل همیشه لذت بردم. از نظر فنی داستانات به نمایشنامه هات سرن ولی استفاده ات از شعر های فروغ برای شخصیت پردازی شخصیت زن رو دوست داشتم. داستانم رو خوندی؟؟؟؟؟ منتظر نظرت هستم . (برام مهمه)

اشک مسیح

سلام با احترام با یک بغل بغض به روزم.........

با طعم لیمو

خوب بچه جون برا یه پست مگه چند تا نظر میدن. آپ دیت کن تا نظر جدید بدیم....

پرستو!...

سلام... اولا)به هیچ کس خبر ندادم و به شما نیز هم!!!! ثانیا)خوب ما به مشکلات دیگران فکر میکنیم دیگرانم به مشکلات ما دیگه!!!این به اون در...! ثالثا)ما کنکوریا هممون تو یه جبهه ایم...پس بقیه میشن همرزمام...[زبان] رابعا)شاعر میگه: کاشکی رو تو دره ی بود کاشتم...ای کاش درومد!!! این ترم که گذشت...به فکر ترم بعدت باش... فعلا.../

مهشید

سلام داشم..وقت کردی بسر[بازنده]

زاگرس

سلام تو اردی بهشت رو این کارهاتون نظر زیاد دادم.فقط خواستم تعداد نظراتت دورقمی بشه.

چاشنی

سلام.ممنون از کارهای قشنگی که رو وبت می ذاری.[گل]