بوی تند پدر و بند نافی که شعر میخواند صدای قلبم را به خاطر بسپار زیرا وقتی که از آن دور شوی چیزهای زیادی برای شنیدن خواهی داشت. این اولین باری بود که صدای مادرم را شنیدم وقتی بند ناف را چنگ زدم و کشیدم صدایش قطع شد ولی صدای قلبش نه. حالا میتوانم چیزهایی زیادی را بشنوم صدای ماشین ها و موتور ها و مادرم که بلند بلند توی آشپزخانه شعر میخواند و پدر که به صدای تلویزیون میخندد و خودم را که روی مبل راه راه با پرز ها بازی میکنم .آن موقع بود که تصمیمی گرفتم. یعنی وقتی که روی مبل های راه راه نشسته بودم . درست زمانی که که مادر در ظرف غذا را برمیداشت تصمیم گرفتم که دیگر نشنوم و مادرم را مجبور کنم دستها یش را کنار گوشم مشت کند و باز کند و با تعجب نگاهم کند .از آن به بعد دنیای من تنها بو شد و صورت آدمهایی که تا مدتها با تعجب نگاهم میکردند . و ناگهان مفهوم چیزی عوض میشود موهای پدر از آخرین باری که شنیدمش سفید تر شده و مادر دیگر بلند بلند شعر نمیخواند فقط مینشیند روی مبل راه راه و همراه پدر تلویزیون میبیند و وقتی که کسی لبهاش رو تکان میدهد دهنشان به خنده باز میشود و مادر زیر چشمی نگاهم میکند این عادت را خیلی وقت است که دارد پدر هم داشت اما آن را با سیگارش عوض کرد و حالا فقط وقتی دهنش رو باز میکند سیگاری روشن میکند و دودش را میدهد سمت تلویزیون و خانه پر میشود از بوی تندی که کم کم یاد گرفتم با آن آرام شوم . این به عهده من است که تصمیم بگیرم تا کشف های مهمی بکنم مثلا این که زمان مفهوم خودش را برای یک ثانیه از دست میدهد و چیز دیگیری جایش را میگیرد مثل بدنم که بزرگتر شده و انگشتهایم دیگر اندازه مادرم است و این که غذا های مادر شوراست و کمی به تلخی میزند. پدر هم فهمیده تنها به روی خودش نمیآورد و آنقدر خوب این کار را میکند که من هم باور میکنم و تنها میتوانم حس کنم که هوای خانه تند شده و کمی مرا به سرفه می اندازد . مادر دیگر بلند بلند شعر نمیخواند و من کتابهایش را برمیدارم و کلماتش را بیرون میکشم و برایشان حرف میزنم و حتما حرف های خوبی میزنم هرچه باشد کلمه های کتاب های مادر خیلی چیزها میدانند و اگر حرفهایم خوب نبود حتما بلند میشدند و بر میگشتند به سطر هاشان کنار نقطه چین ها. من کشف میکنم. این کار من است .من کشف میکنم که پدر برای هر چیز بهانه ای میبیند برای این که دنداهایش را به من نشان دهد و من کشف میکنم جای بعضی از دندانهایش خیلی خالیست و سفیدیشان فرار کرده به.  موهایش و مادر کتابش را از دستم میگیرد و سرش را روی پاهایم میگذارد و اگه پاهایم را خیلی بی حرکت نگه دارم میتوانم صدای قلبش را بشنوم من کشف کردم که مادر علاقه بسیار شدیدی پیدا کرده تا همه چیز را سیاه کند حتا پیرهن مرا و دست مرا میگیرد و مینشاند گوشه خانه کنار مردی که با پدرم تا صبح تاس میریخت و او دست میکشد به سرم و لبخند میزند من کشف کردم که اتفاقات گاهی وقتها بسیار سریع میافتد و گاهی شاید یک چشم به هم زدن کافی باشد تا مبل های خانه مان پرز ندهد حتی دیگر راه راه هم نباشد. من از لحظه ای که که بند نافم را کشیدم میدانستم که نمیخواهم خیلی چیزها را بشنوم اما چیزی که نمیدانستم این بود که در واقع نمیخواستم خیلی چیزها را بفهمم نمیخواستم بفهمم که پدر هم میتواند پیر شود نمیخواهم بفهمم که مادر هیچ وقت شعر نمیخواند نمیخواهم بفهمم که مادر هیچ وقت نگفت صدای قلبش را بشنوم مادر هیچ وقت سرش را روی زانوی من نگذاشت و هیچ وقت گریه نکرد . من هنوز نشسته ام در بطن مادرم دستم را به بند نافم گرفته ام و به صدای ضربان گوش میدهم .حالا مادر را دوباره میسازم مادری که در آشپزخانه ننشسته است و پدر را این بار بالای سرم تصور میکنم این بار بدون صورت بدون صدا بدون هر بهانه ای برای فهمیدنشان حتی دیگر دهانش بوی پدر را هم نمیدهد حالا پدری جدید ساخته ام. من بارها بدنیا آمده ام بار ها دیده ام بارها شنیده ام حالا فقط میخواهم چشمانم را ببندم و خودم را در جریان مایع اطرافم رها کنم و چند لحظه یک بار کمی از آن را ببلعم و باز کسی از جایی نجوا میکند(( به دنیا که بیای خیلی چیزا میبینی خیلی چیزا میشنوی خیلی چیزا فقط باید بدنیا بیای..))  

/ 8 نظر / 30 بازدید
قرینه = عباس

سلام از این به بعد منو اینجا پیدا کن هرچی که هست توش از خودمه کپی نیست دوست دارم بخونی و نظرتو بدی نظرات برام مهمه گاه گاهی مطلبی میزارم پس گاه گاه بهم سر بزن www.gharine.ir

قرینه = عباس

سلام از این به بعد منو اینجا پیدا کن هرچی که هست توش از خودمه کپی نیست دوست دارم بخونی و نظرتو بدی نظرات برام مهمه گاه گاهی مطلبی میزارم پس گاه گاه بهم سر بزن www.gharine.ir

موسوی

سلام خواندمت . خوب نوشته بودی . من لذت بردم.موفق باشی

احمد انوشه

علیک سلام ! اولا یه سری به وبلاگ ما بزنی کلا ثواب داره . ثانیا دیگه از این داستانای مقوات رو نذار تو وبت . سوما هم بماند وقتی اومدی به سوره ی سیب ؛ خرج داره !

سكوت

سلام دوست من با احترام منتظر حضور دوست داشتني و نظرات شما هستم

عباس

[چشمک]سلامتی همه ی آش خورای اتو کشیده ی ویترینی !!![نیشخند] میلاد جان خدا قوت دلمون برات شده اندازه ی یه باقالی که بوش پیچیده تو پیام نور[نیشخند] خیلی ارادتخواتیم